THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 

 

 

Download Thông tư 133/2016 hướng dẫn chê độ kế toán tại đây.

Xem thêm luật thuế XNK  -    Download Luật thuế XNK tại đây.

Xem thêm Công văn 8600 TCHQ   -    Download Công văn 8600 TCHQ-TXNK tại đây.