CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN MINH NGỌC

   A. CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN:

  1. Dịch vụ kế toán, thuế, kê khai thuế:

       1.1. Dịch vụ kê khai, quyết toán thuế hàng tháng, quý, năm

           - Kiểm tra hóa đơn chứng từ hàng tháng;

           - Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng;

           - Lập báo cáo thuế TNCN hàng tháng hoặc quý, báo cáo quyết toán thuế TNCN năm;

           - Lập bảng tạm tính thuế TNDN hàng quý, báo cáo quyết toán thuế TNDN năm;

          - Giải trình số liệu kế toán, thuế cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

      1.2. Dịch vụ lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm:

          - Kiểm tra hóa đơn, chứng từ kế toán, lập chứng từ bổ sung (nếu cần);

          - Lập sổ sách kế toán hàng tháng, quý, năm;

         - Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm;

         - Làm việc với kiểm toán giải trình số liệu kế toán (nếu cần);

         - Phân tích một số chỉ số tài chính cho doanh nghiệp (nếu cần).

     2. Dịch vụ gỡ rối hoàn thiện sổ sách, chứng từ kế toán theo BCTC:

        - Rà soát lại toàn bộ hóa đơn chứng từ từng tháng;

        - Cập nhật lại toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán;

        - Thiết lập lại quy trình hạch toán sổ sách kế toán;

        - Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm theo qui định;

        - Hoàn thiện số liệu báo cáo tài chính, báo cáo thuế (nếu cần);

        - Giải trình số liệu kế toán cho cơ quan thuế.

  1.  Dịch vụ cho thuê Kế toán trưởng:

        - Chịu trách nhiệm rà soát chứng từ, báo cáo kế toán của doanh nghiệp;

        - Tư vấn các nguy cơ, rủi ro, sai sót mà doanh nghiệp đang gặp phải;

        - Lập các báo cáo phân tích về tình hình tài chính, kế toán của doanh nghiệp;

        - Ký và chịu trách nhiệm trên các chứng từ, báo cáo kế toán đã hợp lệ của doanh nghiệp.

  1. Hoàn thuế GTGT
  2. Hồ sơ thuế ban đầu
  3. Bồi dưỡng và cập nhật kiến thức kế toán

B. CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KHÁC:

       1. Thành lập công ty

       2.Tư vấn:

        - Tư vấn tài chính

        - Tư vấn thiết lập hệ thống  kế toán:

       -  Tư vấn nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ thuế

       - Tư vấn hoạt động quản lý

  1. Dịch vụ BHXH, BHYT
  2. Đăng ký thang bảng lương
  3. Đăng ký lao động
 
 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN MINH NGỌC

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Đăng ngày: 06-01-2022       

       1. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: KẾ TOÁN TỔNG HỢP

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán;

- Trình độ anh văn tương đương bằng B;

- Có khả năng hoạch định, dự báo và phân tích tài chính tốt;

- Có kiến thức về công tác kế toán và vận dụng vào công tác tổ chức kế toán của Công ty;

- Chịu áp lực trong công việc;

- Tổ chức hệ thống sổ kế toán tổng hợp và chi tiết về vật tư, tài sản, chi phí sản xuất, chi phí công trình… phù hợp với quy định theo hình thức kế toán hoặc tuỳ theo yêu cầu quản lý;

- Tổng hợp các số liệu kế toán, kiển tra, phân loại, điều chỉnh các bút toán, ghi vào sổ kế toán: sổ cái, sổ nhật ký chung và các sổ chi tiết có liên quan. Theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các phương pháp hạch toán;

- Cùng với các bộ phận sản xuất, bộ phận xây dựng xây dựng và kiểm tra các định mức kinh tế kỹ thuật. Tổ chức thực hiện việc tính giá thành sản phẩm, tập hợp chi phí theo công trình chính xác và kịp thời. Phân tích tình hình thực hiện giá thành sản phẩm, tiến độ thi công công trình;

- Tổ chức, kiểm tra việc tính toán thuế giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra;

- Tính toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo từng kỳ kế toán;

- Tổng hợp, quyết toán, báo cáo theo quy định của Công ty và Nhà nước;

- Tổ chức luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận, bảo quản và lưu trữ tài liệu, sổ sách kế toán.

- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên;

- Kiểm tra và giám sát về mặt nghiệp vụ kế toán của các phần hành và đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, hoàn thiện tổ chức công tác kế toán;

- Được quyền yêu cầu các các bộ phận trong Công ty chuyển giao đầy đủ kịp thời các tài liệu, số liệu cần thiết cho công tác kiểm tra kế toán và lập các báo cáo theo yêu cầu lãnh đạo;

- Được giao dịch với các đơn vị và cá nhân liên quan đến phần hành.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Lương thỏa thuận từ 9 triệu trở lên;
- Môi trường làm việc cởi mở, năng động, chuyên nghiệp;
- Đề xuất, và kiến nghị những vấn đề vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình.

       2. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: KẾ TOÁN DỊCH VỤ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn;

- Kiểm soát nhập xuất tồn kho;

- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán;

- Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV.;

- Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.

- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ kế toán;
- Lập các báo cáo cung cấp số liệu công nợ, doanh thu ... định kỳ và theo yêu cầu của lãnh đạo;
- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng;
- Kiểm tra và hạch toán số liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
- Lập các báo cáo và thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Lương thỏa thuận từ 7 triệu trở lên;
- Môi trường làm việc cởi mở, năng động, chuyên nghiệp;
- Đề xuất, và kiến nghị những vấn đề vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình.

- Công ty bao cơm trưa;

YÊU CẦU KHÁC

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán/tài chính;
- Có kinh nghiệm kế toán công nợ, kế toán kho;
- Có kinh nghiệm làm việc trong giao tiếp với khách hàng; 
- Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng, MS office;
- Tính cách kỷ luật, trung thực, cần cù và tỉ mỉ;
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
- Giao tiếp tốt;

     3. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: KẾ TOÁN KHO  và KẾ TOÁN BÁN HÀNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ kế toán;
- Lập các báo cáo cung cấp số liệu định kỳ và theo yêu cầu của các bên liên quan;
- Tổng hợp và kiểm tra số liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
- Lập các báo cáo quyết toán và thực hiện quyết toán các sắc thuế;
- Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh thông qua số liệu kế toán và thực tế công ty;
- Cập nhật các chính sách, quy định nhà nước về kế toán và thuế.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Lương thỏa thuận từ 7 triệu trở lên;
- Môi trường làm việc cởi mở, năng động, chuyên nghiệp;
- Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo để nâng cao nghiệp vụ;
- Theo luật lao động hiện hành

YÊU CẦU KHÁC

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán/tài chính;
- Am hiểu về chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán;
- Hiểu biết sâu về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại, xây dựng, dịch vụ;
- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt;
- Yêu cầu có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán; Hoặc chưa kinh nghiệm làm việc thì phải chịu khó học hỏi;
- Tiếng Anh giao tiếp. Ưu tiên ứng viên sử dụng thông thạo Anh ngữ;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng, vi tính văn phòng;
- Tính cách kỷ luật, trung thực, cần cù và tỉ mỉ;
- Khả năng xử lý song song nhiều vấn đề; 
- Chịu được áp lực cao trong cao trong công việc.

     4. HỒ SƠ BAO GỒM

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;
- Đơn xin việc;
- Bằng tốt nghiệp, bảng điểm (photo sao y);
- Giấy khám sức khỏe cấp trong 6 tháng trở lại đây;
- Chứng minh thư (photo sao y);
- Sổ hộ khẩu (photo sao y);
- Hai (02) ảnh màu 3×4 (trong 6 tháng trở lại đây).
Thời hạn nộp: từ ngày 06/01/2022 đến 30/01/2022. Ưu tiên ứng viên nộp sớm.

    5. HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ

      Mọi hình thức

    6.  CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:

- Nộp CV + Đơn xin việc vào hòm thư:  tuyendung@ketoanminhngoc.vn

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN MINH NGỌC

  Địa chỉ: 457/20 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ chí Minh.

  Mobile 1: 0964 761 438
  Mobile 2: 0968 292 168
  Website : www.ketoanminhngoc.vn

 

WHY US?

 

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Kế toán Minh Ngọc là đơn vị chuyên nghiệp, được thành lập bởi các Kế toán viên hành nghề và cácLuật sư dày dặn kinh nghiệm có đầy đủ năng lực và điều kiện để cung cấp các dịch vụ và tư vấn chuyên sâu về  Kế Toán - Thuế hàng đầu tại Tp Hồ Chí Minh, các tỉnh Miền đông và Miền tây Nam bộ. Hiện nay Công ty chúng tôi không ngừng lớn mạnh về thị trường dịch vụ kế toán- thuế,  luôn tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo nhằm đem đến cho Quý khách hàng những giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất về Kế toán,  Thuế, Pháp luật hiện hành nhằm giúp Quý Doanh Nghiệp – Công ty – Cá nhân tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu chi phí cho sự phát triển kinh doanh của mình.

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Kế toán Minh Ngọc đã và đang cung cấp dịch vụ - tư vấn Kế toán – Thuế giúp khách hàng gỡ nhiều vương mắc, khó khăn cũng như hoàn thiện  hồ sơ sổ sách kế toán và quyết tâm đem đến cho khách hàng những giá trị khác biệt nhất trong các dịch vụ của chúng tôi.

Với đội ngũ chuyên gia vừa giỏi nghiệp vụ và giàu kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Kế toán – Thuế - Tài chính và các lĩnh vực liên quan, chúng tôi tự tin về khả năng của mình trong các giải pháp là chắp cánh cho mọi thành công của khách hàng.

Không dừng lại ở đó, với phương châm hoạt động “ Đến với chúng tôi là Bạn đến với sự hoàn thiện”, vì vậy bằng năng lực và chuyên môn cao cùng với kinh nghiệm đã có, chúng tôi còn thực hiện việc trợ giúp cho Quýkhách hàng rà soát, điều chỉnh và định hướng hồ sơ chứng từ để hạn chế tối đa những phát sinh phức tạp hoặc các sự cố chưa lường trước được của Quý doanh nghiệp sao cho có lợi nhất, đúng với quy định của pháp luật.

Bằng niềm tin mạnh mẽ mang đến những dịch vụ tư vấn tốt nhất, chúng tôi mong muốn được đồng hành lâu dài cùng với Quý khách hàng. Sự hoàn thiện và thành công của Quý doanh nghiệp là vinh dự; là động lực; là thành công lớn lao của chúng tôi.

 

ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI LÀ BẠN ĐẾN VỚI SỰ HOÀN THIỆN