Cập nhật luật kế toán mới

Công văn 2046/BHXH-CSYT hướng dẫn thanh toán BHYT theo mức lương mới

Công văn 2046/BHXH-CSYT hướng dẫn thanh toán BHYT theo mức lương mới

- Người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 181.500 đồng tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.

- Mức cùng chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng, tương đương 40 tháng lương cơ sở.

Thông tư 1695/TCT-QLN về hướng dẫn sử dụng hóa đơn lẻ

Thông tư 1695/TCT-QLN về hướng dẫn sử dụng hóa đơn lẻ

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 1695/TCT-QLN về việc sử dụng hóa đơn lẻ. Ngày 15/10/2015, Bộ Tài chính có công văn số 14451/BTC-TCT về việc triển khai biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế quý IV/2015 có quy định đối với biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Xử phạt 1,5 triệu vì đặt in hóa đơn mà không có hợp đồng

Xử phạt 1,5 triệu vì đặt in hóa đơn mà không có hợp đồng

Theo Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, từ ngày 01/08/2016

Áp dụng phương án tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Áp dụng phương án tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

0903 155 512 0968 292 168