Luật Lao động

QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Căn cứ vào điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì: “Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động (điều 15 Bộ luật lao động năm 2012).

LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN LỢI; ĐẠI DIỆN TRONG CÁC VỤ ÁN LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM.

LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN LỢI; ĐẠI DIỆN TRONG CÁC VỤ ÁN LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM.

Kinh tế ngày càng phát triển, các doanh nghiệp ra đời ngày càng nhiều. Cùng với nhu cầu làm việc của người lao động là như cầu tuyển dụng của các Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Để điều chỉnh quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động, quan hệ giữa người lao động

07 chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ 01/8/2016

07 chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ 01/8/2016

Nhằm lấp khoảng trống về chính sách cho nhóm đối tượng nghỉ hưu trong giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/04/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2016/NĐ-CP vào ngày 15/6/2015.

Theo đó, điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho nhóm đối tượng nêu trên, bao gồm:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG

Thông tư này hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng khoán, bao gồm

Người lao động được quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội

Người lao động được quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội

Đây là nội dung mới được quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Quyết định 959/QĐ-BHXH  ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH: Đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH: Đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu

Từ ngày 4-4, BHXH TP HCM sẽ thực hiện việc thu BHXH tự nguyện đối với những người đã đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH. Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TP HCM, cho biết như vậy.

Từ 01/7/2016: Sa thải người lao động trái luật có thể ở tù đến 3 năm

Từ 01/7/2016: Sa thải người lao động trái luật có thể ở tù đến 3 năm

Theo đó, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện một trong các hành vi sau đây làm cho người bị thôi việc, người bị sa thải hoặc gia đình họ lâm vào tình trạng khó khăn hoặc dẫn đến đình công, thì bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

Nghị định Số: 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp

Nghị định Số: 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ởdoanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

0903 155 512 0968 292 168