Dịch vụ Pháp lý

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Mới cập nhật

Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để...

LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN LỢI; ĐẠI DIỆN TRONG CÁC VỤ ÁN LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM.

Mới cập nhật

Kinh tế ngày càng phát triển, các doanh nghiệp ra đời ngày càng nhiều. Cùng với nhu cầu làm việc...

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NHÀ ĐẤT

Mới cập nhật

1. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận nhà đất:  gồm 01 bộ hồ sơ gồm có:

a) Đơn đề...

TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN ĐỂ MUA NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Mới cập nhật

Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015 là một bước tiến rất lớn liên quan...

0903 155 512 0968 292 168