Hướng dẫn mới về thuế suất thuế nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn 8600/TCHQ-TXNK về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (LTXNK).

 

 

 

Download toàn bộ công văn tại đây.

Xem thêm luật thuế XNK  -    Download Luật thuế XNK tại đây.

Xem thêm Thông tư 133-2016  -    Download Thông tư 133/2016 hướng dẫn chê độ kế toán tại đây.