LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 2016

 

 

 

Download toàn bộ Luật thuế XNK tại đây.

Xem thêm Công văn 8600 TCHQ   -    Download Công văn 8600 TCHQ-TXNK tại đây.

Xem thêm Thông tư 133-2016  -    Download Thông tư 133/2016 hướng dẫn chê độ kế toán tại đây.