Luật nhà ở

ĐIỀU KIỆN ĐỂ MUA NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU KIỆN ĐỂ MUA NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI

Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015 là một bước tiến rất lớn liên quan đến quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Theo Luật nhà ở 2014 thì đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam được mở rộng thêm là Người Việt Nam Định cư ở nước ngoài và Người nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

0903 155 512 0968 292 168