LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN LỢI; ĐẠI DIỆN TRONG CÁC VỤ ÁN LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM.

LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN LỢI; ĐẠI DIỆN TRONG CÁC VỤ ÁN LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM.

Kinh tế ngày càng phát triển, các doanh nghiệp ra đời ngày càng nhiều. Cùng với nhu cầu làm việc của người lao động là như cầu tuyển dụng của các Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Để điều chỉnh quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động, quan hệ giữa người lao động

Phí dịch vụ: 0₫/ năm

LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN LỢI; ĐẠI DIỆN TRONG CÁC VỤ ÁN LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM.

Kinh tế ngày càng phát triển, các doanh nghiệp ra đời ngày càng nhiều. Cùng với nhu cầu làm việc của người lao động là như cầu tuyển dụng của các Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Để điều chỉnh quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động, quan hệ giữa người lao động, người sử dụng lao động với cơ quan quản lý. Nhà nước đã ban hành nhiều các văn bản Luật để thống nhất trong việc quản lý và điều hành.

 

Trên cơ sở nghiên cứu chuyên sâu các quy định điều chỉnh về quan hệ lao động cũng như việc tham gia nhiều vụ án tranh chấp trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm. Các luật sư nhận thấy có các tranh chấp thường xảy ra như sau:

1.Tranh chấp về Đơn phương chấp dứt Hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động;

2.Tranh chấp về việc kỹ luật, sa thải người lao động;

3.Tranh chấp về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

4.Tranh chấp về trợ cấp nghỉ việc;

5.Tranh chấp về lương, thưởng;

6.Tranh chấp trong an toàn lao động, bệnh nghề nghiệp;

7.Tranh chấp về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;

Với các Tranh chấp thường xảy ra trong quan hệ lao động - bảo hiểm, Công ty minh Ngọc cung cấp cho Quý khách hàng các dịch vụ sau đây:

1.Tư vấn cho các Doanh nghiệp trình tự, thủ tục tuyển dụng, ký kết Hợp đồng lao động; đăng ký bảo hiểm, đăng ký lao động và cách thức để chấm dứt, thay đổi, bổ sung Hợp đồng lao động theo đúng quy định Pháp luật;

2.Tư vấn cho Người lao động về quyền, lợi và nghĩa vụ của mình trong quá trình tham gia thực hiện Hợp đồng lao động; Cách thức giải quyết các tranh chấp xảy ra với Chủ doanh nghiệp, Người sử dụng lao động;

3.Tư vấn luật lao động về cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải (nếu có);

4.Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

5.Tiến hành điều tra thu thập chứng cứ – tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ – tài liệu để trình trước Tòa án;

6.Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại Tòa án các cấp;

7.Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các cấp Tòa án.

0903 155 512 0968 292 168