Tin tức nổi bật

Doanh thu hoa hồng đại lý bảo hiểm có chịu thuế GTGT?

Doanh thu hoa hồng đại lý bảo hiểm có chịu thuế GTGT?

Hoa hồng đại lý bảo hiểm có tính thuế GTGT không? Khi nhận doanh thu hoa hồng đại lý bảo

hiểm có xuất  hóa đơn GTGT không? Có phải kê khai tính thuế GTGT không? Kế toán Minh

Ngọc giải đáp các vướng mắc đó của các bạn.

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015 là một bước tiến rất lớn liên quan đến quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Theo Luật nhà ở 2014 thì đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam được mở rộng thêm là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và Tổ chức, cá nhân nước ngoài

29 Bản án, Quyết định dự kiến làm án lệ

29 Bản án, Quyết định dự kiến làm án lệ

1. Quyết định giám đốc thẩm số 11/2010/HS-GĐT ngày 04/5/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án Hứa Quan Timmy bị kêt án về tội "Tổ chức đánh bạc".

0903 155 512 0968 292 168