Tổng hợp điểm mới Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 2014

>>> Danh mục 57 ngành, nghề ưu đãi đầu tư

>>> 55 khu vực được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư

Từ ngày 27/12/2015, Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 2014 có hiệu lực, theo đó, Nghị định này thay thế Nghị định 108/2006/NĐ-CP.

Theo đó, Nghị định này có một số điểm mới như mở rộng các ngành, nghề ưu đãi đầu tư, mở rộng khu vực được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư, việc thực hiện dự án đầu tư phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện…

Tổng hợp điểm mới Nghị định 118/2015/NĐ-CP

Sau đây, Dân Luật sẽ giúp các bạn Tổng hợp điểm mới Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 2014 – một trong những Nghị định quan trọng đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Để thay đổi khẩu vị, lần này, mình sẽ không post từng phần nội dung như trước, mà sẽ hoàn thành xong bài tổng hợp điểm mới này và đính kèm file cho các bạn.

Các bạn đón theo dõi nhé.