TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Quy trình và quy chế” quản lý tài chính có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính sách kinh doanh của mỗi Doanh nghiệp. Hệ thống quy trình, quy chế nói trên giúp hoạt động quản lý tài chính kế toán hoạt động đúng luật pháp, đảm bảo sự chính xác và khả năng kiểm soát sức khỏe tài chính tại những thời điểm cần thiết.

Phí dịch vụ: 0₫/ năm

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 Quy trình và quy chế” quản lý tài chính có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính sách kinh doanh của mỗi Doanh nghiệp. Hệ thống quy trình, quy chế nói trên giúp hoạt động quản lý tài chính kế toán hoạt động đúng luật pháp, đảm bảo sự chính xác và khả năng kiểm soát sức khỏe tài chính tại những thời điểm cần thiết. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tài chính kế toán, Công ty Minh Ngọc cung cấp tới các Doanh nghiệp một hệ thống hoàn chỉnh nhất, đáp ứng tốt nhất đặc thù hoạt động của từng Doanh nghiệp theo yêu cầu khác nhau của mọi lĩnh vực kinh doanh.

Công ty Minh Ngọc “Tư vấn tài chính” với những nội dung sau:

-  Quản trị tài chính:

+ Gia tăng lợi nhuận

+ Tăng doanh thu

+ Tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp

+ Giảm thiểu rủi ro

+ Cắt giảm chi phí

+ Tồn tại

+ Tối đa hóa giá trị thị trường

-  Đầu tư tài chính:

+ Phương pháp thời gian hoàn vốn đầu tư

+ Phương pháp giá trị hiện tại thuần (NPV)

+ Phương pháp tỷ suất doanh lợi nội bộ (IRR)

+ Phương pháp chỉ số sinh lời (PI)

-  Huy động vốn:

+ Nguồn tài trợ ngắn hạn

+ Nguồn tài trợ dài hạn

0903 155 512 0968 292 168