DỊCH VỤ KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

DỊCH VỤ KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

- Dịch vụ kê khai,và quyết toán thuế TNCN của Công ty Minh Ngọc giúp doanh nghiệp thực hiện các phần việc thiết yếu liên quan đến thủ tục thuế TNCN như: Kê khai, đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; Kê khai, nộp và quyết toán đối với các khoản thu nhập khác...

Phí dịch vụ: 0₫/ năm

- Dịch vụ kê khai,và quyết toán thuế TNCN của Công ty Minh Ngọc giúp doanh nghiệp thực hiện các phần việc thiết yếu liên quan đến thủ tục thuế TNCN như: Kê khai, đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; Kê khai, nộp và quyết toán đối với các khoản thu nhập khác...

- Căn cứ hồ sơ của Doanh nghiệp hoặc cá nhân, Công ty Minh Ngọc sẽ thực hiện việc Kê khai, quyết toán thuế TNCN theo Luật Thuế TNCN cho Doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh.

+ Lập hồ sơ kê khai quyết toán Thuế TNCN

+ Nộp Thuế TNCN (nếu có thoả thuận trong hợp đồng)

+ Hoàn Thuế TNCN (nếu có thoả thuận trong hợp đồng)

0903 155 512 0968 292 168