Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán

Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán

Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán của chúng tôi sẽ giúp Doanh nghiệp nhanh chóng phát hiện những sai sót trong hệ thống sổ sách kế toán của Doanh nghiệp, đồng thời đưa ra tư vấn nhằm hoàn thiện sổ sách kế toán và Hồi tố BCTC (nếu có) đảm bảo tuân thủ theo qui định của “Luật Quản lý Thuế”.

Phí dịch vụ: 0₫/ năm

Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán

000-Ra-soat-kiem-tra-du-lieu-trong-ho-so-s-sach-ke-toanDịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán của chúng tôi sẽ giúp Doanh nghiệp nhanh chóng phát hiện những sai sót trong hệ thống sổ sách kế toán của Doanh nghiệp, đồng thời đưa ra tư vấn nhằm hoàn thiện sổ sách kế toán và Hồi tố BCTC (nếu có) đảm bảo tuân thủ theo qui định của “Luật Quản lý Thuế”.

MÔ TẢ DỊCH VỤ

1- Minh Ngọc sẽ tiếp cận hồ sơ, chứng từ kế toán và BCTC của Doanh nghiệp để tiến hành khảo sát.

2- Thực hiện kiểm tra hồ sơ, chứng từ kế toán và BCTC mà Doanh nghiệp đã hoàn thiện, và bàn giao cho Công ty Minh Ngọc theo thoả thuận.

3- Dựa trên kết quả kiểm tra, Công ty Minh Ngọc sẽ đưa ra báo cáo đánh giá chất lượng Sổ sách  kế toán và BCTC của Doanh nghiệp 

4- Sau khi rà soát kiểm tra sổ sách kế toán và BCTC, phụ thuộc vào hồ sơ của Doanh nghiệp, Công ty Minh Ngọc sẽ đưa ra những bất cập, và giải pháp hoàn thiện sổ sách kế toán theo đúng quy định của "Luật Quản Lý Thuế".

 

LỢI ÍCH MÀ CHÚNG TÔI MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG

 

1- Giảm thiểu rủi ro cho Khách hàng theo đúng quy định pháp luật

Bằng việc kiểm tra và rà soát BCTC và sổ sách kế toán của Doanh nghiệp, Công ty Minh Ngọc sẽ kịp thời phát hiện ra những sai sót trong  BCTC và hệ thống kế toán, đồng thời  tư vấn cho Doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra khi kiểm tra,thanh tra thuế theo qui định của Pháp Luật.

2- Uy tín - Tin cậy -An toàn

Hệ thống sổ sách kế toán của Khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn nhiệt tình và thiết thực nhất từ Công ty Minh Ngọc để đảm bảo tính đúng đắn, hợp lý và hợp pháp, tránh mọi nguy cơ xảy ra thiệt hại trong tương lai

3- Chi phí

Sử dụng dịch vụ của Công ty Minh Ngọc là cách đơn giản nhất đối với hệ thống kế toán Doanh nghiệp. Thay vì phải đào tạo và duy trì bộ máy nhân sự phức tạp, đầu tư cơ sở vật chất, phần mềm kế toán đắt tiền, tiêu tốn văn phòng phẩm v.v..., giờ đây Doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm khi tất cả các chi phí cho hoạt động kế toán sẽ được tối ưu hóa chỉ bởi một hợp đồng dịch vụ với Công ty Minh Ngọc, giúp Doanh nghiệp tập trung nguồn lực và tài chính vào công việc sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả hơn.

0903 155 512 0968 292 168