Các đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân 2016

Thời gian qua, nhiều bạn đọc có hỏi: “Trong năm 2016, đối tượng nào được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân? Căn cứ vào văn bản nào?” 

>> Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2016 
>> Quy định về Thuế thu nhập cá nhân 2016 
>> Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

1. Căn cứ Điều 9 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007  thì: “Được miễn, giảm thuế theo điều ước Quốc tế”.

2. Căn cứ Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC  thì: “Miễn thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án ODA”.

các đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân từ năm 2016 thư viện pháp luật

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

3. Căn cứ Thông tư 55/2007/TT-BTC  thì: “Miễn thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án phi Chính phủ”.

4. Căn cứ Thông tư 59/2007/TT-BTC  thì: “Miễn thuế đối với nhân viên Liên hợp quốc tại Việt Nam”.

5. Căn cứ Điều 5 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007  thì: “Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp”.

6. Căn cứ Thông tư 128/2014/TT-BTC  thì: “Giảm 50% thuế cho cá nhân làm việc trong Khu kinh tế”.

Thanh Hữu