Giải pháp thực hiện công tác hoàn thuế GTGT năm 2015

Tại Hội nghị trực tuyến trong toàn hệ thống thuế ngày 6/4/2015 cùng với nội dung quán triệt và triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, ngành thuế thực hiện tổng kết và đánh giá công tác quản lý hoàn thuế GTGT năm 2014. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

 

Toàn cảnh hội nghị

Đánh giá công tác hoàn thuế GTGT năm 2014

Năm 2014, toàn ngành thuế thực hiện nghiêm quy chế “một cửa” và áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO trong việc tiếp nhận và giải quyết hoàn thuế. Các thủ tục, hồ sơ hoàn thuế đều được niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa” và đăng trên Cổng thông tin điện tử của ngành thuế để người nộp thuế biết, thực hiện. Công tác hoàn thuế đã được kiểm soát chặt chẽ, tăng cường trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc xem xét, giải quyết hoàn thuế. Công tác tham mưu giúp Bộ điều hành hạn mức hoàn thuế, xác định địa bàn, lĩnh vực có rủi ro về hoàn thuế để tăng cường quản lý, kiểm tra, thanh tra đã dần chủ động; qua việc theo dõi tình hình hoàn thuế đã kịp thời phát hiện các địa bàn, doanh nghiệp, mặt hàng hoàn thuế tăng đột biến, kịp thời bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác hoàn thuế tại một số Cục Thuế, một số doanh nghiệp… góp phần chặn đứng gian lận về hoàn thuế GTGT.

Về giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý hoàn thuế nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoàn thuế GTGT, tại Hội nghị, Tổng cục Thuế cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp để thực hiện công tác quản lý hoàn thuế năm 2015 và các năm tiếp theo, theo đó: toàn ngành thuế sẽ tập trung triển khai 06 nhiệm vụ sau:

(1) Triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo 90% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng hạn, công khai quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế của NNT trên Cổng thông tin điện tử ngành thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu về hoàn thuế GTGT, áp dụng quản lý rủi ro trong hoàn thuế, tập trung vào hậu kiểm.

(2) Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý hoàn thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống gian lận, tập trung các lĩnh vực như: hoàn dự án đầu tư có nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước; hoàn xuất khẩu qua biên giới đất liền.

(3) Rà soát các chính sách về khấu trừ, hoàn thuế GTGT để có giải pháp kiềm chế hoàn thuế, chặt chẽ, đúng đối tượng.

(4) Xây dựng dự toán hoàn thuế đảm bảo sát đúng với tình hình thực tiễn tại địa phương. Có giải pháp đảm bảo kinh phí hoàn thuế đầy đủ, kịp thời để hoàn cho NNT đúng đối tượng, ưu tiên hoàn xuất khẩu, dự án đầu tư trọng điểm.

(5) Đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý hoàn thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho NNT, tạo tiền đề cho việc thực hiện thủ tục hoàn thuế điện tử.

(6) Hoàn thiện quy trình quản lý hoàn thuế GTGT tại cơ quan thuế các cấp theo hướng phân công rõ trách nhiệm, thẩm quyền và đảm bảo thời gian giải quyết hoàn thuế đúng hạn cho NNT; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong công tác giải quyết hoàn thuế.

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đồng tình với 6 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp mà ngành thuế đề ra. Đồng thời Bộ trưởng đề nghị ngành thuế tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, triển khai đồng bộ các biện phápquản lý hoàn thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống gian lận, tập trung các lĩnh vực có nhiều rủi ro cao về hoàn thuế như hoàn thuế đối với hoạt động xuất khẩu, đặc biệt đối với xuất khẩu qua biên giới đất liền…

Thứ hai, thực hiện ứng dụng CNTT ở cấp độ 4 (tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế qua mạng và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử qua mạng) tối thiểu đạt 60% số tờ khai và số tiền hoàn thuế trước 30/9/2015 và đạt 95% vào trước 30/9/2016.

Thứ ba, rà soát các chính sách về khấu trừ, hoàn thuế GTGT để có giải pháp quản lý hoàn thuế chặt chẽ, đúng đối tượng. Thực hiện phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận hoàn thuế GTGT.

Thứ tư, đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý hoàn thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện cho việc thực hiện thủ tục hoàn thuế điện tử. Công khai quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế qua Cổng thông tin điển tử ngành thuế.

Thứ năm, hoàn thiện quy trình quản lý hoàn thuế GTGT tại cơ quan thuế các cấp theo hướng phân công rõ trách nhiệm, thẩm quyền cà đảm bảo thời gian giải quyết hoàn thuế đúng hạn cho người nộp thuế.

 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - Bùi Văn Nam cam kết sẽ chỉ đạo và quán triệt toàn ngành thuế quyết tâm thực hiện tốt các giải pháp về hoàn thuế GTGT để đảm bảo đến cuối năm 2015 đạt mục tiêu Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ đề ra là 90% hồ sơ hoàn thuế được hoàn đúng hạn, công khai thủ tục, kết quả giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử và tăng cường kiểm tra hoàn thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro, góp phần lành mạnh môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho NNT thực hiện tốt pháp luật thuế, cải cách công tác hoàn thuế theo các thông lệ tốt của quốc tế, từ đó nâng cao thứ hạng về thuế của Việt Nam trên trường quốc tế./.